top of page

Larger than Death


Ce expresie frumoasă a născocit limba engleză: "larger than life" Să nu încapi în viaţă. De prea multă iubire, frumos, imaginaţie, originalitate, forţă, curaj... Să reverşi tuturor din preaplinul tău, să (te) dăruieşti, să străluceşti, să plesnească chingile care se dovedesc meschine ale vieţii de câtă lumină ai tu de oferit! Să nu încapi în şabloane, tipare, paturi procustiene. Să nu încapi în caracterizări, cuvinte, descrieri, etichete. Să fii dincolo de toate astea... Să inventăm şi noi una, zic...Dea Domnul să tindem să ne învrednicim să fim mai mari şi decât Moartea! "Larger than death"! Că neamul nostru are câţiva şi nu sunt puţini! "Floarea din asfalt" - Alexandra Svet

Postări recente
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Search By Tags
bottom of page