top of page

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația ce i-o dai...

1. Nu încetez de a vă ruga, de a vă ruga cu lacrimi și a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să dați copiilor voștri o bună educație. Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația ce i-o dai. De altfel, ai și răsplată. Crește un atlet pentru Hristos! Învață-ți copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie în lume! 2. Învață-ți copilul să nu pună nici un preț pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe viața de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înțelept. 3. Să nu ne străduim, dar, să adunăm bani, ca să-i lăsăm copiilor noștri, ci să-i învățăm virtutea și să chemăm peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare bogăție. 4. Ascultă cum se îngrijea Iov de creșterea copiilor lui! Nu-i răsfăța peste măsură, așa cum facem noi, ci le cerea să aibă viață desăvârșită. Dacă aducea jertfe pentru păcatele neștiute ale copiilor lui (Iov 1, 5), gândește-te ce judecător aspru era al faptelor lor știute! 5. Un tânăr de a cărui educație nu te ocupi este ca un pământ înțelenit pe care cresc mulți spini. Să aruncăm, dar, asupra tinerilor focul Duhului Sfânt, să ardem dorințele lor rele, să întoarcem brazdele ogorului sufletului lor și să-i facem gata de a primi sămânța. Să arătăm lumii pe tinerii noștri mai cuminți și mai înțelepți decât bătrânii păgânilor. 6. Care artă poate fi egală cu arta de a educa sufletul copilului, de a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această artă trebuie să fie mai priceput și mai talentat decât un pictor și decât un sculptor. 7. Voiești a-l lăsa pe copilul tău bogat? Învață-l să fie om bun și cinstit. 8. Învață pe copil să fie îngăduitor și bun cu oamenii. 9. Să-i creștem pe copii cu multă sârguință în legea lui Dumnezeu și să îndepărtăm pe cei tineri de orice răutate, mai cu seamă de neînfrânare și împrăștiere. 10. Sufletul copiilor este ca pânza albă care în orice fel se va vopsi întâi așa va fi până la sfârșit. Chiar de ar vrea cineva să o vopsească cu altă culoare, pururea se arată vopseala cea dintâi. Așa și copiii cei mici, când se obișnuiesc la bine, cu anevoie se întorc la rău. 11. Creșteți pe copiii voștri întru învățătura și certarea Domnului, cu multă băgare de seamă. Educatia copiilor, Sf Ioan Gura de Aur 

Postări recente
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Search By Tags
bottom of page